Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

Som ordre, gælder den fremsendte ordrebekræftelse eller faktura med nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem dokumenterne, gælder disse i nævnte rækkefølge, således at ordrebekræftelsen/faktura har forrang. Efterfølgende ændringer i forhold til ordrebekræftelsen/faktura skal aftales skriftligt.

2. Betalingsbetingelser

30% af fakturabeløbet faktureres ved ordreafgivelse, med forfald 8 dage. De resterende 70 % Forfalder ved levering.

3. Leveringstiden

Forventet leveringstid er anført på ordren/faktura. Typisk 8-12 uger for varer som ikke er på lager ved bestillingstidspunkt. Denne leveringstid gælder fra tidspunktet bestillingen modtages, indtil varen leveres hos Dem. Helt op til den forventede leveringstermin, kan der opstå forsinkelser, som vi må tage forbehold for. Vi holder Dem orienteret om forsinkelser, når de er erkendt. Montage sker inden for 2 uger efter opstart af montage, men kan i højsæsonen ske senere. Montagetidspunkt, og ændringer hertil, aftales altid direkte med Dem.  

4. Emballage

Emballage o.a. affald samles i sække/kasser. Vi foretager en generel oprydning. Emballagen bliver efterladt på stedet.

5. Levering

Leveringen er frit i hele Danmark, undtagen ikke brofaste øer, hvor der opkræves et særligt fragttillæg. Ansvar for materiale overgår til kunden umiddelbart efter levering.

6. Konstruktionsændringer

Drivhussnedkeren forbedrer og udvikler løbende på produktsortiment. Drivhussnedkeren forbeholder sig derfor retten til konstruktionsændringer. Dette er derfor ikke reklamationsberettiget.

7. Montage

Montørene skal altid have adgang til vand, strøm og til toilet. Kunden skal være til stede ved opstart af montage og angive placeringen af bygningen. Ved afslutning skal kunden være til rådighed for at gennemgå montagen med vores montører, afsluttet med en underskreven afleveringsseddel. Det forudsættes, at byggegrunden har tilstrækkelig bæreevne, således at der ikke kræves ekstrafundering i forbindelse med montagen af bygningen. Det forudsættes desuden, at boring af huller i forbindelse med montagen kan gennemføres uden hindringer. Kunden har ansvar for at der ikke ligger kabler, gas, vand, kloak eller lignende i undergrunden, som kan hindre montage. Ekstraarbejde i forbindelse med bl.a. opgravning af trærødder, større sten, byggeaffald m.m. betales af kunden i henhold til medgået tidsforbrug. Belægning som tages op i forbindelse med montagen, reetableres ikke af Drivhussnedkeren. Montagen om vinteren kan medføre betydelige forsinkelser. Frost og sne kan forhindre gennemførelsen af planlagt montage.  

8. Drivhuskonstruktioner

Er bygget af træ glas og gummilister. Vejrforhold (vind, slagregn, varme, kulde) vil påvirke materialerne, hvorved mindre utætheder periodevis kan opstå, med vandindtrængning til følge. Disse forhold er ikke reklamationsberettigede.

9. Forsinkelser

Forsinkelse fra Drivhussnedkeren side giver ikke kunden ret til dagbøder eller erstatning. Ved forsinkelser fra kundens side, fakturerer Drivhussnedkeren alene for forgæves kørsel.  

10. Følgeskader

Drivhussnedkeren dækker ingen følgeskader i forbindelse med levering eller montage af produkter. Dette kan typisk være skader på møbler eller gulv, som følge af en utæthed.  

11. Mangler

I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er Drivhussnedkeren berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne. Kunden må dog påregne en vis tolerance for kosmetiske forhold ved produktet, eks. vedrørende overflader på anvendt beklædning og galvanisering/lakering, hvor overfladen kan være uens. Overfladiske lak-ridser kan forekomme.

12. Afbestilling

Da vores produkter er produceret efter de enkelte kundeordrer, vil afbestilling medføre omkostninger, hvorfor forudbetalingen ikke refunderes. Af samme grund kan varen ikke byttes eller returneres efter ordreafgivelse.  

13. Garanti

Fakturaen gælder som garantibevis. Kan faktura ikke fremvises bortfalder garantien. Garantien dækker alene fejl ved produktet. Skader på produktet, opstået som følge af fejlagtig montering udført af kunden, dækkes ikke af garantien. Enkelte ridser kan forekomme og kan ikke reklameres. Vi forbeholder os ret til konstruktionsændringer. Der ydes 2 års garanti for huse som er monteret af Drivhussnedkeren.

14. Købeloven

Ud over disse punkter gælder købeloven.