Handelsbetingelser

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1.

Aftalegrundlag

Som ordre, gælder den fremsendte ordrebekræftelse eller faktura

med nærværende salgs- og leveringsbetingelser. Såfremt der er

uoverensstemmelse mellem dokumenterne, gælder disse i nævnte

rækkefølge, således at ordrebekræftelsen/faktura har forrang.

Efterfølgende ændringer i forhold til ordrebekræftelsen/faktura skal

aftales skriftligt.

2.

Betalingsbetingelser

30% af fakturabeløbet faktureres ved ordreafgivelse, med forfald 8

dage. De resterende 70 % Forfalder ved levering.

3.

Leveringstiden

Forventet leveringstid er anført på ordren/faktura. Typisk 8-12

uger for varer som ikke er på lager ved bestillingstidspunkt. Denne

leveringstid gælder fra tidspunktet bestillingen modtages, indtil

varen leveres hos Dem. Helt op til den forventede leveringstermin,

kan der opstå forsinkelser, som vi må tage forbehold for.

Vi holder Dem orienteret om forsinkelser, når de er erkendt.

montage sker inden for 2 uger efter opstart af montage, men kan i

højsæsonen ske senere. Montagetidspunkt, og ændringer hertil,

aftales altid direkte med Dem.

 

4.

Emballage

Emballage o.a. affald samles i sække/kasser. Vi foretager en

generel oprydning. Emballagen bliver efterladt på stedet.

 

5.

Levering

Leveringen er frit i hele Danmark, undtagen ikke brofaste

øer, hvor der opkræves et særligt fragttillæg.

Ansvar for materiale overgår til kunden umiddelbart

efter levering.

 

6.

Konstruktionsændringer Drivhussnedkeren forbedrer

og udvikler løbende på produktsortiment.

forbeholder sig derfor retten til konstruktionsændringer

Dette er derfor ikke reklamationsberettiget.

 

7.

Montage

Montørene skal altid have adgang til vand, strøm

og til toilet. Kunden skal være til stede ved opstart af montage

og angive placeringen af bygningen. Ved afslutning skal kunden

være til rådighed for at gennemgå montagen med vores montører,

afsluttet med en underskreven afleveringsseddel.

Det forudsættes, at byggegrunden har tilstrækkelig bæreevne,

således at der ikke kræves ekstrafundering i forbindelse med

montagen af bygningen. Det forudsættes desuden, at boring

af huller i forbindelse med montagen kan gennemføres uden

hindringer. Kunden har ansvar for at der ikke ligger kabler, gas,

vand, kloak eller lignende i undergrunden, som kan hindre montage.

Ekstraarbejde i forbindelse med bl.a. opgravning af trærødder,

større sten, byggeaffald m.m. betales af kunden i henhold til

medgået tidsforbrug.

 

Belægning som tages op i forbindelse med montagen, reetableres

ikke af Drivhussnedkeren. Montagen om vinteren kan medføre

betydelige forsinkelser. Frost og sne kan forhindre gennemførelsen

af planlagt montage.

 

Drivhuskonstruktioner,

Er bygget af træ glas og gummilister. Vejrforhold (vind,

slagregn, varme, kulde) vil påvirke materialerne, hvorved mindre

utætheder periodevis kan opstå, med vandindtrængning til følge.

Disse forhold er ikke reklamationsberettigede.

 

8.

Forsinkelser

Forsinkelse fra Drivhussnedkeren side giver ikke kunden ret

til dagbøder eller erstatning. Ved forsinkelser fra kundens side,

fakturerer Drivhussnedkeren alene for forgæves kørsel.

 

9.

Følgeskader

Drivhussnedkeren dækker ingen følgeskader i forbindelse med

levering eller montage af produkter. Dette kan typisk være skader

på møbler eller gulv, som følge af en utæthed.

 

10.

Mangler

I tilfælde af, at det udførte arbejde er mangelfuldt, er Drivhussnedkeren

berettiget og forpligtet til at afhjælpe manglerne.

Kunden må dog påregne en vis tolerance for kosmetiske forhold

ved produktet, eks. vedrørende overflader på anvendt beklædning

og galvanisering/lakering, hvor overfladen kan være uens.

Overfladiske lak-ridser kan forekomme.

 

 

11.

Afbestilling

Da vores produkter er produceret efter de enkelte kundeordrer, vil

afbestilling medføre omkostninger, hvorfor forudbetalingen ikke refunderes. Af samme grund

kan varen ikke byttes eller returneres efter ordreafgivelse.

 

12.

Garanti

Fakturaen gælder som garantibevis. Kan faktura ikke fremvises

bortfalder garantien. Garantien dækker alene fejl ved produktet.

Skader på produktet, opstået som følge af fejlagtig montering

udført af kunden, dækkes ikke af garantien. Enkelte ridser kan

forekomme og kan ikke reklameres.

forbeholder os ret til konstruktionsændringer. Der ydes 2 års garanti

for huse som er monteret af Drivhussnedkeren.

 

13.

Købeloven

Ud over disse punkter gælder købeloven.